Van bandbreedte tot schoolplan

De bandbreedte van onze koers voor de komende jaren is in 2017 uitgezet. Vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen hebben samen met de schooldirecties en het bestuur vijf hoofdthema’s benoemd. Dit zijn de thema’s die het hart van ons onderwijs raken en die we in de komende jaren gaan oppakken, startend vanuit de eigenheid van elke school. De schoolteams gaan ermee aan de slag op een manier die past bij hún leerlingen en in hún maatschappelijke context. Het resultaat zien we vanaf eind 2018 terug in de schoolplannen. Om de teams daarbij te ondersteunen organiseren we studiedagen rondom deze hoofdthema’s, want samen eraan werken leidt tot verbinding én inspiratie. Het woord is nu aan de scholen!

Nieuws

De Lucas Koers in 1:28 minuut
16 jan 2018 - De koers van Lucas Onderwijs is in samenwerking met onze scholen ontworpen. De invulling van die koers gaan we per school terugzien in de schoolplannen 2019 - 2022. In dit animatiefilmpje zie je onze koers in 1:28 minuut.

 


De Lucas Koersbeweging in 3200 woorden
16 jan 2018 - Wil je het volledige verhaal van de koers van Lucas Onderwijs lezen? In de publicatie Koersbeweging 2022 lees je over het proces naar de koers en de inhoud van de verschillende thema’s.  

Scholen aan het woord: voorbeelden uit de praktijk
16 jan 2018 - In dit filmpje zie je een korte uitwerking van de koersthema’s toekomstgericht onderwijs, passend onderwijs, doorlopende lijnen en toekomstgericht personeelsbeleid in onze scholen.